Քաղաք Երևան, Ավան
Էլ․ Փոստ: info@artshin.com
24 Ժամ - 7 օր
Հետևեք մեզ:
Արագ արձագանքման հեռախոսահամար
033 35 11 55
Մեր Մասին
Մեր Մասին
ԱրտՇին Ընկերություն
Մեր մասնագետները աշխատանքները կատարում են բարձր որակով, առանց այլ վնասներ հասցնելու։։։
Ջրամատակարարում

Կատարում ենք ջրամատակարարման աշխատանքներ, նախագծում և կառուցապատում ցանկացած բարդության։։։

Ջրահեռացում

Կոյուղագծերի նախագծում, կառուցում, ջրահեռացման աշխատանքների կատարում, ինչպես նաև նախնական խորհրդատվություն

Ջեռուցում

Բնակարանների և կոմերցիոն տարածքների ջեռուցման համակարգերի նախագծում, նախնական հաշվարկ և տեղադրում

Օդափոխություն

Օդափոխման համակարգերի տեղադրում և հետագա սպասարկում